Categories
Екологія

Екологія Енциклопедія Сучасної України

На розвиток теоретичної Е. Великий вплив зробила книга англійського ученого Ч. Елтона «Екологія тварин» , в якій формулюється проблема вивчення організації (структури) співтовариств. Описуються закономірності співвідношення чисельності організмів різних трофічних рівнів (піраміда чисел), уточнюється поняття екологічної ніші, запропоноване раніше американським зоологом Дж. Грінеллом , акцентується увага на коливаннях чисельності популяцій.

що означає слово екологія

(Сімферополь), Харків., Львів., Дніпроп., Одес., Сум. Ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ), Нац. Академії України (Харків) та ін. Україна бере активну участь у міжнар. Програмах, зокрема «Людина і біосфера». «Екологія та ноосферологія» (від 1995), «Екологічний вісник» (від 2002), «Экология и промышленность» (від 2004) тощо.

Однак розвиток екології такий стрімкий, що невдовзі правильніше буде визначати її як синтез науки про довільні природні сукупності об’єктів та явищ і нових принципів та уявлень про призначення людини й інших організмів і мети їх життєдіяльності. На сучасному етапі розвитку суспільства екологія вирішує коло проблем і користується методами, матеріалами, принципами, які далеко виходять за межі суто біологічних наук. Цього погляду дотримуються М. Монтгомері та багато інших відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників. 20 років тому професор-географ В.

Екологія Та Її Значення В Житті Людини

Аналогічним чином постають такі науки, як екологічна хімія, екологічна фізика, екологічна біохімія, хімічна екологія тощо. Жива природа, що оточує нас, — це не безладне, випадкове поєднання живих іс-тот. Вона є стійкою організованою системою органічного світу, що склалася в процесі його еволюції. Центральне місце в екології посідає проблема динаміки та чисельності популяцій і механізмів її регулювання. Гострота екологічних проблем у розвитку біосфери в цілому і в окремих регіонах досягла меж, що вимагають системного підходу до них, усебічного та комплексного вивчення навколишнього середовища з використанням усього комплексу методів.

1 Екологія В Системі Природничих Наук

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм “повідомлення-видалення” для об’єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам. У 1982-му році було видано роботу Букчина «Екологія свободи», яка справила величезний вплив на екологічний рух, як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах. Метаболічна теорія екології (МТЕ) є узагальненням закону Клайбера і стверджує, що швидкість обміну речовин організму є фундаментальним біологічним законом, який повинні враховувати будь-які моделі в екології. Термін «екологія» використовується як метафора у зв’язку із спостереженням, що повторне використання природних матеріалів має значною мірою замкнутий характер у вигляді циклічного використання поживних речовин. Вищі рівні організації (ландшафт, біом, біосфера), як вважають більшість вчених, лише частково належать до біологічної галузі, а тому їх не можна відривати від географічних дисциплін.

Землезнавство створює образ неорганічної природи, біологія – живих систем, а космологія – міжпланетного довкілля, у якому постала і функціонує біосфера Землі. Отже, пізнання екологічних систем потребує єдності загального, особливого і одиничного. Тобто, не лише окремі частини біосфери відображають її природу, а й вона – як цілісність – відображається в сутності своїх частин.

У той період, коли наукова громадськість вже була підготовлена до цілісного бачення природи, він своєчасно запропонував вчення про біосферу як про одну з оболонок Землі, що визначається присутністю живої речовини. Нині слово екологія звучить так само часто, як ще кілька десятиліть тому слова технічний прогрес, кібернетика, космонавтика. Якщо раніше людство своє майбутнє пов’язувало з технічним прогресом, розумними машинами та завоюванням космосу, то тепер у нього зовсім інші пріоритети. Необхідно зберегти природне середовище, перейти на поновлювані джерела енергії, забезпечити населення планети харчовими ресурсами, запобігти пандеміям нових, насамперед вірусних, хвороб. Усі ці глобальні проблеми називають екологічними.

Згідно з «законом мінімуму», сформульованим німецьким ученим Ю. Лібіхом, в конкретних умовах не всі живильні елементи грунту обмежують урожай, а що лише містяться в недостатній для рослини кількості. Зазнавши деякі уточнення, даний принцип став пізнішим одним з ведучих при розгляді чинників, що обмежують поширення або кількісний розвиток організмів. «Єдиний вихід для http://chugylo.org.ua/ людства – змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід – обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє», – зазначив Мальований.

en_USEnglish